کمترین: 
2515
بیشترین: 
2515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2515
زمان: 
9/11 17:30
قیمت منات آذربایجان امروز 11 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 آذر 1396 , 2515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 17:30","price":2515}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398