کمترین: 
69
بیشترین: 
72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69
زمان: 
9/11 14:20
قیمت روبل روسیه امروز 11 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 آذر 1396 , 69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 14:10","price":72},{"date":"1396/09/11 14:20","price":69}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398