کمترین: 
10750
بیشترین: 
10753
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10750
زمان: 
9/11 14:20
قیمت ریال عمان امروز 11 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 آذر 1396 , 10750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 14:10","price":10753},{"date":"1396/09/11 14:20","price":10750}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398