کمترین: 
37.7
بیشترین: 
37.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37.7
زمان: 
9/11 14:10
قیمت ین ژاپن امروز 11 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 آذر 1396 , 37.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 14:10","price":37.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398