کمترین: 
10850
بیشترین: 
10940
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10940
زمان: 
9/11 14:20
قیمت دینار بحرین امروز 11 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 آذر 1396 , 10940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 13:50","price":10850},{"date":"1396/09/11 14:20","price":10940}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398