قیمت یوان چین مورخ 11 آذر 1396

کمترین: 
652
بیشترین: 
653
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
653
زمان: 
9/11 12:40
قیمت یوان چین مورخ 11 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 آذر 1396 , 653 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 12:10","price":652},{"date":"1396/09/11 12:40","price":653}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1397