قیمت نفت اوپک مورخ 11 آذر 1396

کمترین: 
61.06
بیشترین: 
61.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.06
زمان: 
9/11 12:00
قیمت نفت اوپک مورخ 11 آذر 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 11 آذر 1396 , 61.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 12:00","price":61.06}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397