کمترین: 
1325000
بیشترین: 
1325000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1325000
زمان: 
9/11 11:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 آذر 1396 , 1325000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 11:36","price":1325000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398