کمترین: 
686000
بیشترین: 
691000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
691000
زمان: 
9/11 17:06
قیمت نیم سکه امروز 11 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 11 آذر 1396 , 691000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 11:30","price":686000},{"date":"1396/09/11 17:06","price":691000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398