کمترین: 
496
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
497
زمان: 
9/11 17:40
قیمت کرون سوئد امروز 11 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 آذر 1396 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 11:20","price":496},{"date":"1396/09/11 11:40","price":497},{"date":"1396/09/11 12:10","price":496},{"date":"1396/09/11 17:40","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398