کمترین: 
498
بیشترین: 
500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
499
زمان: 
9/11 12:00
قیمت کرون نروژ امروز 11 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 آذر 1396 , 499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 10:10","price":500},{"date":"1396/09/11 10:20","price":498},{"date":"1396/09/11 12:00","price":499}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398