کمترین: 
4315
بیشترین: 
4318
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4315
زمان: 
9/11 12:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 آذر 1396 , 4315 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 10:10","price":4315},{"date":"1396/09/11 10:20","price":4318},{"date":"1396/09/11 11:40","price":4315},{"date":"1396/09/11 12:30","price":4317},{"date":"1396/09/11 12:50","price":4315}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398