کمترین: 
3329
بیشترین: 
3344
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3344
زمان: 
9/11 16:50
قیمت دلار کانادا امروز 11 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 آذر 1396 , 3344 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 10:10","price":3330},{"date":"1396/09/11 11:30","price":3329},{"date":"1396/09/11 11:50","price":3336},{"date":"1396/09/11 12:10","price":3341},{"date":"1396/09/11 12:20","price":3339},{"date":"1396/09/11 12:30","price":3340},{"date":"1396/09/11 15:00","price":3339},{"date":"1396/09/11 16:20","price":3340},{"date":"1396/09/11 16:50","price":3344}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398