کمترین: 
1077
بیشترین: 
1084
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1082
زمان: 
9/11 16:20
قیمت لیر ترکیه امروز 11 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 آذر 1396 , 1082 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 10:10","price":1078},{"date":"1396/09/11 11:00","price":1077},{"date":"1396/09/11 11:10","price":1079},{"date":"1396/09/11 11:20","price":1081},{"date":"1396/09/11 11:40","price":1083},{"date":"1396/09/11 12:20","price":1084},{"date":"1396/09/11 12:30","price":1083},{"date":"1396/09/11 13:20","price":1081},{"date":"1396/09/11 16:20","price":1082}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398