کمترین: 
5648
بیشترین: 
5684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5684
زمان: 
9/11 15:00
قیمت پوند امروز 11 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 11 آذر 1396 , 5684 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 10:10","price":5648},{"date":"1396/09/11 11:00","price":5654},{"date":"1396/09/11 11:10","price":5658},{"date":"1396/09/11 11:40","price":5660},{"date":"1396/09/11 11:50","price":5665},{"date":"1396/09/11 12:10","price":5673},{"date":"1396/09/11 12:30","price":5680},{"date":"1396/09/11 14:00","price":5681},{"date":"1396/09/11 15:00","price":5684}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398