کمترین: 
4980
بیشترین: 
5016
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5016
زمان: 
9/11 16:50
قیمت یورو امروز 11 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 11 آذر 1396 , 5016 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 10:10","price":4980},{"date":"1396/09/11 10:20","price":4993},{"date":"1396/09/11 11:40","price":4995},{"date":"1396/09/11 11:50","price":5000},{"date":"1396/09/11 12:20","price":4999},{"date":"1396/09/11 12:30","price":4998},{"date":"1396/09/11 12:50","price":4999},{"date":"1396/09/11 13:20","price":4997},{"date":"1396/09/11 14:00","price":4998},{"date":"1396/09/11 14:40","price":5000},{"date":"1396/09/11 15:00","price":5003},{"date":"1396/09/11 15:20","price":5005},{"date":"1396/09/11 16:30","price":5014},{"date":"1396/09/11 16:50","price":5016}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398