کمترین: 
91221.4
بیشترین: 
91343.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91296.7
زمان: 
9/11 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 11 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 11 آذر 1396 , 91296.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:20","price":91221.4},{"date":"1396/09/11 12:20","price":91343.9},{"date":"1396/09/11 14:10","price":91296.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398