کمترین: 
2075
بیشترین: 
2075
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2075
زمان: 
9/11 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 11 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 آذر 1396 , 2075 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":2075}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399