قیمت روبل روسیه مورخ 11 آذر 1396

کمترین: 
60
بیشترین: 
60
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60
زمان: 
9/11 09:10
قیمت روبل روسیه مورخ 11 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 آذر 1396 , 60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":60}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1397