کمترین: 
10819.3
بیشترین: 
10819.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10819.3
زمان: 
9/11 09:10
قیمت بات تایلند امروز 11 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 آذر 1396 , 10819.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":10819.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398