قیمت رینگیت مالزی مورخ 11 آذر 1396

کمترین: 
862.6
بیشترین: 
862.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
862.6
زمان: 
9/11 09:10
قیمت رینگیت مالزی مورخ 11 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 آذر 1396 , 862.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":862.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397