کمترین: 
862.6
بیشترین: 
862.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
862.6
زمان: 
9/11 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 آذر 1396 , 862.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":862.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398