کمترین: 
2619.7
بیشترین: 
2619.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2619.7
زمان: 
9/11 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 آذر 1396 , 2619.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":2619.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398