کمترین: 
3350.6
بیشترین: 
3350.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3350.6
زمان: 
9/11 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 11 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 11 آذر 1396 , 3350.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":3350.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398