کمترین: 
298.1
بیشترین: 
298.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
298.1
زمان: 
9/11 09:10
قیمت دینار عراق امروز 11 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 آذر 1396 , 298.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":298.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398