کمترین: 
9174.1
بیشترین: 
9174.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9174.1
زمان: 
9/11 09:10
قیمت ریال عمان امروز 11 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 آذر 1396 , 9174.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":9174.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398