کمترین: 
940.7
بیشترین: 
940.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
940.7
زمان: 
9/11 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 11 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 آذر 1396 , 940.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":940.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398