قیمت کرون نروژ مورخ 11 آذر 1396

کمترین: 
425.3
بیشترین: 
425.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
425.3
زمان: 
9/11 09:10
قیمت کرون نروژ مورخ 11 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 آذر 1396 , 425.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":425.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1397