قیمت کرون سوئد مورخ 11 آذر 1396

کمترین: 
422.9
بیشترین: 
422.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
422.9
زمان: 
9/11 09:10
قیمت کرون سوئد مورخ 11 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 آذر 1396 , 422.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":422.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 مرداد 1397