کمترین: 
3613.8
بیشترین: 
3613.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3613.8
زمان: 
9/11 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 آذر 1396 , 3613.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":3613.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1399