کمترین: 
3144.8
بیشترین: 
3144.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3144.8
زمان: 
9/11 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 11 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 آذر 1396 , 3144.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":3144.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398