کمترین: 
533.4
بیشترین: 
533.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
533.4
زمان: 
9/11 09:10
قیمت یوان چین امروز 11 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 آذر 1396 , 533.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":533.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399