کمترین: 
900.7
بیشترین: 
900.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
900.7
زمان: 
9/11 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 11 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 آذر 1396 , 900.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":900.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398