کمترین: 
4751.6
بیشترین: 
4751.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4751.6
زمان: 
9/11 09:10
قیمت پوند امروز 11 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 11 آذر 1396 , 4751.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":4751.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398