کمترین: 
4195.1
بیشترین: 
4195.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4195.1
زمان: 
9/11 09:10
قیمت یورو امروز 11 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 11 آذر 1396 , 4195.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":4195.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398