کمترین: 
3527.7
بیشترین: 
3527.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3527.7
زمان: 
9/11 09:10
قیمت دلار امروز 11 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 11 آذر 1396 , 3527.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 09:10","price":3527.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398