کمترین: 
3.058
بیشترین: 
3.063
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.058
زمان: 
9/11 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 11 آذر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 آذر 1396 , 3.058 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 00:32","price":3.063},{"date":"1396/09/11 01:00","price":3.061},{"date":"1396/09/11 01:32","price":3.059},{"date":"1396/09/11 02:00","price":3.058}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398