کمترین: 
1.7363
بیشترین: 
1.7385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7383
زمان: 
9/11 02:00
قیمت بنزین امروز 11 آذر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 11 آذر 1396 , 1.7383 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 00:00","price":1.7385},{"date":"1396/09/11 00:32","price":1.7363},{"date":"1396/09/11 01:00","price":1.7382},{"date":"1396/09/11 01:32","price":1.7378},{"date":"1396/09/11 02:00","price":1.7383}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398