کمترین: 
565.25
بیشترین: 
565.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
565.75
زمان: 
9/11 01:00
قیمت گازوئیل امروز 11 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 آذر 1396 , 565.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 00:00","price":565.25},{"date":"1396/09/11 01:00","price":565.75}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398