کمترین: 
449.64
بیشترین: 
458.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
454.71
زمان: 
9/11 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 آذر 1396 , 454.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 00:00","price":453},{"date":"1396/09/11 00:30","price":455},{"date":"1396/09/11 01:00","price":452.39},{"date":"1396/09/11 01:30","price":454.57},{"date":"1396/09/11 02:00","price":454.7},{"date":"1396/09/11 02:30","price":453.65},{"date":"1396/09/11 03:00","price":449.64},{"date":"1396/09/11 03:30","price":452.18},{"date":"1396/09/11 04:00","price":452},{"date":"1396/09/11 05:30","price":456},{"date":"1396/09/11 06:00","price":455.93},{"date":"1396/09/11 06:30","price":454.15},{"date":"1396/09/11 07:00","price":454.63},{"date":"1396/09/11 07:30","price":451.76},{"date":"1396/09/11 08:00","price":451.33},{"date":"1396/09/11 09:30","price":454},{"date":"1396/09/11 10:00","price":452.38},{"date":"1396/09/11 10:30","price":455},{"date":"1396/09/11 11:30","price":456.73},{"date":"1396/09/11 12:00","price":455.1},{"date":"1396/09/11 14:30","price":458},{"date":"1396/09/11 15:00","price":458.15},{"date":"1396/09/11 15:30","price":453.71},{"date":"1396/09/11 18:30","price":453.6},{"date":"1396/09/11 19:00","price":451.53},{"date":"1396/09/11 19:30","price":450.63},{"date":"1396/09/11 20:00","price":450.84},{"date":"1396/09/11 20:30","price":452},{"date":"1396/09/11 21:00","price":453},{"date":"1396/09/11 21:30","price":452.48},{"date":"1396/09/11 22:00","price":454.71}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398