کمترین: 
63.62
بیشترین: 
63.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.62
زمان: 
9/11 02:00
قیمت نفت برنت امروز 11 آذر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 آذر 1396 , 63.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 00:00","price":63.65},{"date":"1396/09/11 00:32","price":63.63},{"date":"1396/09/11 01:00","price":63.69},{"date":"1396/09/11 01:32","price":63.63},{"date":"1396/09/11 02:00","price":63.62}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398