کمترین: 
10619
بیشترین: 
11146
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10945
زمان: 
9/11 22:00
قیمت بیت کوین امروز 11 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 آذر 1396 , 10945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 00:00","price":10619},{"date":"1396/09/11 00:30","price":10827},{"date":"1396/09/11 01:00","price":10769},{"date":"1396/09/11 01:30","price":10898},{"date":"1396/09/11 02:00","price":10894},{"date":"1396/09/11 02:30","price":10826},{"date":"1396/09/11 03:00","price":10758},{"date":"1396/09/11 03:30","price":10866},{"date":"1396/09/11 04:00","price":10967},{"date":"1396/09/11 04:30","price":10942},{"date":"1396/09/11 05:00","price":10980},{"date":"1396/09/11 05:30","price":11059},{"date":"1396/09/11 06:00","price":10958},{"date":"1396/09/11 06:30","price":11022},{"date":"1396/09/11 07:00","price":10930},{"date":"1396/09/11 07:30","price":10960},{"date":"1396/09/11 08:00","price":10699},{"date":"1396/09/11 09:30","price":10862},{"date":"1396/09/11 10:30","price":10931},{"date":"1396/09/11 11:00","price":10866},{"date":"1396/09/11 11:30","price":10917},{"date":"1396/09/11 12:00","price":10970},{"date":"1396/09/11 14:30","price":11146},{"date":"1396/09/11 15:00","price":11142},{"date":"1396/09/11 15:30","price":10937},{"date":"1396/09/11 18:30","price":10890},{"date":"1396/09/11 19:00","price":10901},{"date":"1396/09/11 19:30","price":10744},{"date":"1396/09/11 20:00","price":10747},{"date":"1396/09/11 20:30","price":10828},{"date":"1396/09/11 21:00","price":10899},{"date":"1396/09/11 21:30","price":10880},{"date":"1396/09/11 22:00","price":10945}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398