کمترین: 
464.59
بیشترین: 
1281.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1279.70
زمان: 
9/11 01:30
قیمت اونس طلا امروز 11 آذر 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 11 آذر 1396 , 1279.70 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/11 00:00","price":1281.39},{"date":"1396/09/11 00:20","price":1279.70},{"date":"1396/09/11 00:25","price":1279.50},{"date":"1396/09/11 00:30","price":1279.40},{"date":"1396/09/11 00:35","price":1280.71},{"date":"1396/09/11 00:40","price":1280.18},{"date":"1396/09/11 00:45","price":1279.85},{"date":"1396/09/11 00:50","price":1280.00},{"date":"1396/09/11 00:55","price":1280.10},{"date":"1396/09/11 01:00","price":1279.97},{"date":"1396/09/11 01:30","price":1279.70}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398