کمترین: 
0.74
بیشترین: 
1288.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1281.57
زمان: 
9/10 23:55
قیمت اونس طلا امروز 10 آذر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 10 آذر 1396 , 1281.57 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398