کمترین: 
7.7
بیشترین: 
7.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.7
زمان: 
9/9 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 9 آذر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 9 آذر 1396 , 7.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 16:32","price":7.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398