کمترین: 
1321000
بیشترین: 
1336000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1336000
زمان: 
9/9 12:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 9 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 9 آذر 1396 , 1336000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 11:48","price":1321000},{"date":"1396/09/09 11:54","price":1323000},{"date":"1396/09/09 12:36","price":1336000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398