کمترین: 
499
بیشترین: 
501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
499
زمان: 
9/9 12:20
قیمت کرون نروژ امروز 9 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 آذر 1396 , 499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 11:30","price":501},{"date":"1396/09/09 11:40","price":500},{"date":"1396/09/09 12:20","price":499}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398