کمترین: 
3324
بیشترین: 
3331
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3325
زمان: 
9/9 13:20
قیمت دلار کانادا امروز 9 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 آذر 1396 , 3325 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 11:20","price":3331},{"date":"1396/09/09 11:40","price":3328},{"date":"1396/09/09 12:10","price":3324},{"date":"1396/09/09 13:20","price":3325}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399