کمترین: 
4985
بیشترین: 
4998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4985
زمان: 
9/9 14:10
قیمت یورو امروز 9 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 آذر 1396 , 4985 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 11:20","price":4998},{"date":"1396/09/09 11:50","price":4995},{"date":"1396/09/09 12:10","price":4990},{"date":"1396/09/09 12:30","price":4988},{"date":"1396/09/09 14:10","price":4985}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398