کمترین: 
4132
بیشترین: 
4139
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4139
زمان: 
9/9 14:00
قیمت دلار امروز 9 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 9 آذر 1396 , 4139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 11:20","price":4138},{"date":"1396/09/09 11:30","price":4136},{"date":"1396/09/09 11:40","price":4132},{"date":"1396/09/09 11:50","price":4133},{"date":"1396/09/09 12:00","price":4134},{"date":"1396/09/09 12:10","price":4135},{"date":"1396/09/09 12:30","price":4136},{"date":"1396/09/09 12:50","price":4137},{"date":"1396/09/09 13:00","price":4139},{"date":"1396/09/09 13:10","price":4138},{"date":"1396/09/09 13:20","price":4137},{"date":"1396/09/09 13:30","price":4138},{"date":"1396/09/09 14:00","price":4139}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398